GDPR - POLICY OCH COOKIES

VÅR INFORMATIONSHANTERING  GDPR 

VAD LAGRAR VI FÖR INFORMATION OM ER?
Vår grundinställning är att vi sparar så få personuppgifter om er som möjligt. Är ni kunder hos oss sparar vi era kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-mail). Det gör vi för att kunna fullfölja våra avtal och åttagande. Den rättsliga grunden för behandlingen är:  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade. Om ni kontaktar oss kan vi spara information om ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Informationen som sparas är vem som kontaktat oss och vad ärendet gäller. Denna information lagrar vi för att vi skall kunna hjälpa er bättre i framtiden.

VÅRA EPOST RUTINER
Vi raderar kontinuerligt korrespondens som är inte påverkar avtal eller liknande affärsuppgörelser.

VEM ÄR DATASKYDDSANSVARIG 
Det är Panorama Medicine CEO som är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar personinformation.

HUR ANVÄNDER VI INFORMATION VI HAR LAGRAT OM ER
Vi använder era e-postadresser, adress och telefonnummer för att kunna kontakta er. Fakturor och övriga affärsdokument.

TA BORT INFORMATION
Om ni inte längre är kund hos Panorma Medicine och vill att vi tar bort information om er, skicka ett mail till [email protected] Har ni varit kund hos oss måste vi spara den information som utgör underlag för alla ekonomiska transaktioner. Detta är pga. legala skäl och kan därför inte raderas. Ni har rätt att begära tillgång till era personuppgifter som rör er och som Panorama Medicine behandlar.
Ni har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Ni har rätt att begära att vi raderar era uppgifter när rättsligt grund för att behålla dem saknas. Ni har också rätt att invända om vår behandling av personuppgifterna.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.