Nytt vårdavtal med HSF/ Stockholms hälso och sjukvårdsförvaltningen

Vi är stolta över att vi på Panorama Medicine AB tecknade den 30:e oktober 2019 ett avtal med hälso och sjukvårds förvaltning (HSF)i Stockholm regionen. Vi är nu en av några godkända vårdgivare för särskilda äldreboenden/SÄBO i hela Stockholms län.

 Vi valde att fokusera på SÄBO för vi tycker att vi är bäst på det tackvara en gedigen erfarenhet inom äldrevård/geriatriken och demens vård. Hos oss kommer Läkarinsatserna på äldreboenden att matcha kunskapen från Silvia läkarakademin i o m att VD och medicinskt ansvarig läkare dr Thulfigar Nasir är specialiserad i geriatrik samt certifierad Silvialäkare av Sveriges drottning Silvia. Dr Thulfigar N disputerade efter ca tre års forskararbete i demensvård.

Vår målsättning är att hämta al möjlig form av vård till patienten/brukaren där dem bor.
På PMAB strävar vi efter att så möjligt som det går möta förväntningarna från patienterna när dem mår som bäst och när dem inte mår bra. För att uppnå målet ställer vi upp vid bl a klinisk handledning av teamet kring patienten och förstärker teamarbete.  Vi rustar vårt arbetssätt med väl beprövade och fakta anpassade rutiner. Alt skräddar sys i samverkans avtal med kommunerna och omvårdnads organisationer. 

Vi kommer att hjälpa kommunens bistånds handläggare (BB)att rätt placera patienter efter deras behov och kommunens resurser och tillgångar från början.

Läkartillgänglighet kommer att bli högre än någonsin tack vara unikt arbetssätt som vi har tagits fram för oss. Slutligen kommer vi på PMAB att hålla regelbundet anhörig träff i grupp ör att skapa ett gott anhöriga och personal klimat. Vår tanke här, är att besvara en del frågor innan dem ens ställs till oss.

Med denna presentation hoppas vi på PMAB att få erans förtroende och lockar er att välja oss som en ny vårdgivare med stort ansvarstagande och enkla innovativa lösningar för våra äldre.